Wszyscy jesteśmy zdolni do wielkich czynów


Fundacja „Basia i Ja”, której założycielem jest Jan Rybak, powstała z jasno określonymi celami:

  • Pomoc dzieciom chorym oraz ich rodzinom.
  • Rozwój umiejętności technicznych dzieci poprzez zajęcia modelarskie.
  • Odkrywanie i rozwijanie pasji u najmłodszych.
  • Wsparcie dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej.
  • Edukacja w zakresie miłości i szacunku do zwierząt.
  • Pomoc zwierzętom bezdomnym i potrzebującym opieki.
  • Działań profilaktycznych mających na celu odciągnięcie młodzieży od używek takich jak alkohol, papierosy i narkotyki.
  • Zabezpieczeniu dzieci przed zagrożeniami płynącymi z nadmiernej ekspozycji na media cyfrowe i niebezpieczeństw współczesnego świata.

Nasza fundacja, dzięki współpracy z Fundacją „Serce Świata” oraz Tomkiem Justyniarskim, rozszerza swoje działania o „Lekcje miłości do zwierząt i przyrody”, które prowadzone są w szkołach. To inicjatywa, która ma na celu wychowanie młodego pokolenia w duchu empatii i odpowiedzialności za naszych mniejszych braci.

Przez te działania, „Basia i Ja” staje się platformą, na której młodzi ludzie mogą budować solidne fundamenty dla przyszłości, w której zrozumienie, troska i miłość do wszystkich istot żywych są na pierwszym planie.